Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
159 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015901.pdf
158 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015801.pdf
157 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015701.pdf
156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015601.pdf
155 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015501.pdf
154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea” do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015401.pdf
153 Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015301.pdf
152 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork 2015-01-29 Pobierz dokument D2015000015201.pdf
151 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw 2015-01-28 Pobierz dokument D2015000015101.pdf
150 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 2015-01-28 Pobierz dokument D2015000015001.pdf