Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.

Data ogłoszenia: 1991
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 1991
Wydanie: 72
Pozycja: 312

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D1991072031201.pdf