Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Data ogłoszenia: 2006
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2006
Wydanie: 31
Pozycja: 216

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2006031021601.pdf