Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Data ogłoszenia: 2006
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2006
Wydanie: 31
Pozycja: 217

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2006031021701.pdf