Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela

Data ogłoszenia: 2006
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2006
Wydanie: 97
Pozycja: 674

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2006097067401.pdf