Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Data ogłoszenia: 2009-09-18
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2009
Wydanie: 153
Pozycja: 1227

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2009153122701.pdf Pobierz dokument D2009153122701.xades