Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Data ogłoszenia: 2009-10-21
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2009
Wydanie: 175
Pozycja: 1362

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2009175136201.pdf Pobierz dokument D2009175136201.xades