Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Data ogłoszenia: 2011-06-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2011
Wydanie: 127
Pozycja: 721

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2011127072101.pdf Pobierz dokument D2011127072101.xades