Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Data ogłoszenia: 2011-12-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2011
Wydanie: 276
Pozycja: 1631

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2011276163101.pdf Pobierz dokument D2011276163101.xml