Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Data ogłoszenia: 2011-04-15
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2011
Wydanie: 80
Pozycja: 434

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2011080043401.pdf Pobierz dokument D2011080043401.xades