Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Data ogłoszenia: 2012-12-03
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2012
Pozycja: 1356

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2012000135601.pdf