Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Data ogłoszenia: 2012-02-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2012
Pozycja: 204

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2012000020401.pdf