Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery

Data ogłoszenia: 2012-01-18
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2012
Pozycja: 60

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2012000006001.pdf