Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia: 2012-06-06
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2012
Pozycja: 637

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2012000063701.pdf