Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

Data ogłoszenia: 2013-09-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1108

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000110801.pdf