Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane

Data ogłoszenia: 2013-11-29
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1409

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000140901.pdf