Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Data ogłoszenia: 2013-12-02
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1414

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000141401.pdf