Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

Data ogłoszenia: 2013-12-19
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 1592

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000159201.pdf