Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Data ogłoszenia: 2013-02-20
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 234

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000023401.pdf