Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Data ogłoszenia: 2013-02-22
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 254

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000025401.pdf