Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data ogłoszenia: 2013-05-07
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 530

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000053001.pdf