Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Data ogłoszenia: 2013-05-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 560

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000056001.pdf