Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia: 2013-06-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 747

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000074701.pdf