Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Data ogłoszenia: 2013-08-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2013
Pozycja: 960

Pobierz plik:

plik 1 Pobierz dokument D2013000096001.pdf