Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
684 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego 2014-08-18 Pobierz dokument M2014000068401.pdf
683 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2014-08-18 Pobierz dokument M2014000068301.pdf
682 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r. 2014-08-18 Pobierz dokument M2014000068201.pdf
681 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji 2014-08-18 Pobierz dokument M2014000068101.pdf
680 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2014-08-18 Pobierz dokument M2014000068001.pdf
679 Komunikat Nr 08/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2014-08-14 Pobierz dokument M2014000067901.pdf
678 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2014-08-14 Pobierz dokument M2014000067801.pdf
677 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. nr 1130-12-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2014-08-14 Pobierz dokument M2014000067701.pdf
676 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. 2014-08-14 Pobierz dokument M2014000067601.pdf
675 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego 2014-08-14 Pobierz dokument M2014000067501.pdf