Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
1164 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2015 r. 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000116401.pdf
1163 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000116301.pdf
1162 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w imię solidarności z Narodem Francuskim 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000116201.pdf
1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000116101.pdf
1160 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000116001.pdf
1159 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000115901.pdf
1158 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000115801.pdf
1157 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie solidarności z narodem francuskim oraz uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000115701.pdf
1156 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000115601.pdf
1155 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, podpisanej w Warszawie dnia 2 czerwca 2008 r., podpisaną w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r. 2015-11-30 Pobierz dokument M2015000115501.pdf