Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
598 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059801.pdf
597 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców” 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059701.pdf
596 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Akademickie Centrum Kreatywności” 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059601.pdf
595 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059501.pdf
594 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r. 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059401.pdf
593 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisanym w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r. 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059301.pdf
592 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059201.pdf
591 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Generacja Przyszłości” 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059101.pdf
590 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności” 2014-07-29 Pobierz dokument M2014000059001.pdf
589 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r. 2014-07-28 Pobierz dokument M2014000058901.pdf