Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
296 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn 2015-03-30 Pobierz dokument M2015000029601.pdf
295 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2014 r. 2015-03-27 Pobierz dokument M2015000029501.pdf
294 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021” 2015-03-26 Pobierz dokument M2015000029401.pdf
293 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-25 Pobierz dokument M2015000029301.pdf
292 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2015 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” 2015-03-25 Pobierz dokument M2015000029201.pdf
291 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego 2015-03-24 Pobierz dokument M2015000029101.pdf
290 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Krzysztofa Kaczmarka 2015-03-24 Pobierz dokument M2015000029001.pdf
289 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 1130.3.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2015-03-24 Pobierz dokument M2015000028901.pdf
288 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2015 r. nr 1130.2.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2015-03-24 Pobierz dokument M2015000028801.pdf
287 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar 2015-03-24 Pobierz dokument M2015000028701.pdf