Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
111 Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań sprzyjających rozwojowi międzynarodowego transportu drogowego 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000011101.pdf
110 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000011001.pdf
109 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000010901.pdf
108 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2014 r. 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000010801.pdf
107 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r. 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000010701.pdf
106 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. 2015-01-23 Pobierz dokument M2015000010601.pdf
105 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r. 2015-01-22 Pobierz dokument M2015000010501.pdf
104 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r. 2015-01-22 Pobierz dokument M2015000010401.pdf
103 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r. 2015-01-21 Pobierz dokument M2015000010301.pdf
102 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 2015-01-21 Pobierz dokument M2015000010201.pdf