Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000058101.pdf
580 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r. 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000058001.pdf
579 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r. 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000057901.pdf
578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000057801.pdf
577 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000057701.pdf
576 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego 2014-07-22 Pobierz dokument M2014000057601.pdf
575 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. 2014-07-21 Pobierz dokument M2014000057501.pdf
574 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r. 2014-07-21 Pobierz dokument M2014000057401.pdf
573 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. 2014-07-21 Pobierz dokument M2014000057301.pdf
572 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych 2014-07-17 Pobierz dokument M2014000057201.pdf