Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
232 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 2015-02-26 Pobierz dokument M2015000023201.pdf
231 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2014 2015-02-26 Pobierz dokument M2015000023101.pdf
230 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2015-02-26 Pobierz dokument M2015000023001.pdf
229 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 115-1-2015 w sprawie nadania tytułu profesora 2015-02-26 Pobierz dokument M2015000022901.pdf
228 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 r. 2015-02-26 Pobierz dokument M2015000022801.pdf
227 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-02-25 Pobierz dokument M2015000022701.pdf
226 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. nr 1130.1.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2015-02-23 Pobierz dokument M2015000022601.pdf
225 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2014 r. 2015-02-23 Pobierz dokument M2015000022501.pdf
224 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów 2015-02-20 Pobierz dokument M2015000022401.pdf
223 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 2015-02-20 Pobierz dokument M2015000022301.pdf