Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
282 Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego 2014-04-18 Pobierz dokument M2014000028201.pdf
281 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-17 Pobierz dokument M2014000028101.pdf
280 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2010–2013 2014-04-16 Pobierz dokument M2014000028001.pdf
279 Uchwała Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytorialnego z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 2014-04-16 Pobierz dokument M2014000027901.pdf
278 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-04-15 Pobierz dokument M2014000027801.pdf
277 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego 2014-04-15 Pobierz dokument M2014000027701.pdf
276 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. nr 1130-5-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2014-04-15 Pobierz dokument M2014000027601.pdf
275 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 2014-04-15 Pobierz dokument M2014000027501.pdf
274 Komunikat Nr 04/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 2014-04-14 Pobierz dokument M2014000027401.pdf
273 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej 2014-04-14 Pobierz dokument M2014000027301.pdf