Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
947 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094701.pdf
946 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094601.pdf
945 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094501.pdf
944 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094401.pdf
943 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094301.pdf
942 Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094201.pdf
941 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji 2014-10-24 Pobierz dokument M2014000094101.pdf
940 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów 2014-10-23 Pobierz dokument M2014000094001.pdf
939 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 2014-10-23 Pobierz dokument M2014000093901.pdf
938 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 2014-10-23 Pobierz dokument M2014000093801.pdf