Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
570 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu 2015-06-30 Pobierz dokument M2015000057001.pdf
569 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie 2015-06-30 Pobierz dokument M2015000056901.pdf
568 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2015-06-29 Pobierz dokument M2015000056801.pdf
567 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014–2020 2015-06-29 Pobierz dokument M2015000056701.pdf
566 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 2015-06-29 Pobierz dokument M2015000056601.pdf
565 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich 2015-06-26 Pobierz dokument M2015000056501.pdf
564 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014–2020 2015-06-26 Pobierz dokument M2015000056401.pdf
563 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zniesienia Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów 2015-06-26 Pobierz dokument M2015000056301.pdf
562 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziowskim 2015-06-26 Pobierz dokument M2015000056201.pdf
561 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich 2015-06-26 Pobierz dokument M2015000056101.pdf