Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
144 Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000014401.pdf
143 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000014301.pdf
142 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o nadaniu orderu 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000014201.pdf
141 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000014101.pdf
140 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. o nadaniu orderów 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000014001.pdf
139 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000013901.pdf
138 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczenia 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000013801.pdf
137 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000013701.pdf
136 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000013601.pdf
135 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2016-02-10 Pobierz dokument M2016000013501.pdf