Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Ostatnio opublikowane akty prawne:
Pozycja Tytuł Data ogłoszenia Pliki
441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2015 r. o nadaniu orderów 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000044101.pdf
440 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000044001.pdf
439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu orderu 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043901.pdf
438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043801.pdf
437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2015 r. o nadaniu orderów 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043701.pdf
436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043601.pdf
435 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043501.pdf
434 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043401.pdf
433 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. o nadaniu orderów i odznaczeń 2015-05-22 Pobierz dokument M2015000043301.pdf
432 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów 2015-05-21 Pobierz dokument M2015000043201.pdf